Fot. Michał Janiak
Zawodowo jestem związany z częstym przebywaniem na łonie Natury, działając na rzecz Jej ochrony. Przez lata pracy, obserwowałem jak przyroda się zmienia, jak jest jej coraz mniej, jak człowiek przyczynia się do jej dewastacji. Niestety… I właśnie to było impulsem, aby zacząć utrwalać na zdjęciach jej ulotne, znikające pod naporem działań człowieka, piękno. 
Od 2005r. jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP), który kładzie duży nacisk na etykę w fotografii (Kodeks Etyczny ZPFP). Nieumiejętne fotografowanie powodujące niepokojenie, płoszenie, wykorzystywanie wabienia zwierząt po to, aby zrobić zdjęcie, jest zagrożeniem dla fotografowanych osobników, a przy rzadszych gatunkach, zagrożeniem dla populacji. W 2018r. na festiwalu fotografii przyrodniczej ZPFP „Wizje Natury” miałem okazję mówić o tym jako zaproszony prelegent. 
Utrwalajmy piękno przyrody tak, aby jej nie szkodzić. Przyroda jest ważniejsza, niż zrobienie kolejnego zdjęcia. Po prostu bądźmy etyczni!
Wyślij
Dziękuję!
Copyright: Maciej Rodziewicz